Představy utváří základní rysy celého objektu

Projekční činnost

Projektujeme stavby bytové, občanské a průmyslové výroby jako celku. Spolu se stavební částí projektu jsme schopni dodat statickou část projektu, požárně bezpečnostní řešení, celou část projektu s technickým zařízením budovy, průkaz energetické náročnosti budovy.

Jsme schopni zajistit:

  • inženýring
  • projekt pro územní rozhodnutí / územní souhlas
  • projekt pro stavební povolení / ohlášení stavby
  • projekt pro provedení stavby
  • projekt změny před dokončením stavby
  • projekt ke kolaudaci
  • pasport objektu
  • kompletní revize k objektu
  • průzkumy potřebné pro projekční činnost

         - stavebně technický průzkum objektu

         - radonový průzkum

         - inženýrský hydrogeologický průzkum

         - geologický průzkum