Představy utváří základní rysy celého objektu

Projekce

Projektujeme stavby bytové, občanské a průmyslové výroby jako celku. Spolu se stavební částí projektu jsme schopni dodat statickou část projektu, požárně bezpečnostní řešení, celou část projektu s technickým zařízením budovy, průkaz energetické náročnosti budovy.

Jsme schopni zajistit:

  • inženýring
  • projekt pro územní rozhodnutí
  • projekt pro stavební povolení
  • projekt pro provedení stavby
  • projekt změny před dokončením stavby
  • projekt ke kolaudaci
  • kompletní revize k objektu